O autorze
Praktyk biznesu z trzynastoma latami doświadczeń w międzynarodowych korporacjach. Coach, mentor, trener, wieloletni dyrektor sprzedaży i menedżer, uczeń Gerarda O'Donovana, ojciec, mistrz Wing Tsun Kung-fu, przedsiębiorca, niepoprawny zapaleniec i entuzjasta. Piszę o wszystkim tym, co może pomóc innym ludziom w realizacji ich celów, radzeniu sobie z problemami, osiąganiu marzeń. Zawsze do usług… kontakt@letmecoachu.pl

Nasze wartości – kompas w życiu i pracy. Kiedy pracownik jest wąskim gardłem, a praca dla kogoś przykrą koniecznością.

Najczęstsze pytania, które zadaje sobie bez mała każdy pracodawca i większość ludzi pracujących w mniejszych i większych firmach, dotyczą tego w jaki sposób sprawić, żeby pracownicy dobrze wykonywali swoje obowiązki, a pracodawca z kolei stwarzał warunki pracy, które pozwolą na uśmiech i zaangażowanie. Z racji mojego zajęcia, bardzo często rozmawiam z obiema stronami tej barykady. Po jednej stronie stoją osoby wypalone zawodowo, na tzw. życiowym i zawodowym zakręcie, które nie dostają w swoim miejscu pracy tego, czego by oczekiwały. Z drugiej strony „okopują się”, przedsiębiorcy borykający się z ciągłym szukaniem nowych osób do pracy i żyjących nadzieją, że znajdą osoby, które będą wreszcie pracować tak, jakby tego oczekiwał pracodawca. Sytuacja mogłoby się wydawać patowa...

Znajduje jednak bardzo często rozwiązanie, dzięki zwróceniu uwagi na wartości w procesie szukania nowego zajęcia i rekrutacji pracowników. Tej kwestii poświęca uwagę coraz więcej pracodawców korporacyjnych, wplatając w procesy rekrutacyjne element weryfikujący wartości u każdego potencjalnego pracownika wraz z wagą, jaką do nich ta osoba przywiązuje. Najczęściej sprawdzane jest jak kandydat odnosi się do wartości, które wyznaje organizacja. Z drugiej strony zachęcam osoby, prowadzone przeze mnie w procesie coachingu kariery, o weryfikowanie firmowych wartości poprzez pytanie o nie w trakcie spotkań rekrutacyjnych czy wywiadu środowiskowego wśród pracowników danej firmy. Światowi giganci i liderzy w zatrudnieniu, jak np. Sir Richard Branson (właściciel grupy kapitałowej Virgin) od dawna podkreślają rolę wartości przy doborze pracowników do firm i stanowisk, jako najważniejszą i absolutnie priorytetową. Nie sztuką jest bowiem pozyskać pracownika lub nawet znaleźć pracę. Sztuką jest dopasować je do siebie właśnie na poziomie wyznawanych wartości.

Dlaczego akurat wartości? Poniżej znajdą Państwo 9 argumentów przemawiających za takim sposobem myślenia.

1. Pomagają dokonywać wyborów
Kiedy masz jasność co do swoich wartości, czyni to owe wybory łatwiejszymi, np. kiedy chcesz zrobić kolejny krok w swojej karierze, a obecne środowisko pracy nie jest spójne z Twoimi wartościami, to mało prawdopodobne abyś się w niej realizował. W takiej sytuacji wystarczy zadać sobie pytanie, czy to jest zgodne z moimi wartościami. Odpowiedź będzie zwykle prosta i kategoryczna. Jeżeli podejmiemy decyzję, żeby kierować się wprost tymi odpowiedziami, to bazując na pozostałych argumentach, które podaję poniżej, znacznie zwiększamy szanse na długoterminową trafność podejmowanych w ten sposób decyzji.

2. Pomagają naturalnie prześwietlać i filtrować
Wartości pomagają lepiej prześwietlać i filtrować wydarzenia, niespodziewane sytuacje i ludzi, których spotykamy na naszej drodze. Jeśli nie jesteś pewien jak zareagować na osobę, problem czy możliwość – zdaj się na swoje wartości. W skrócie - wartości umożliwiają nam pozbycie się z życia tego, co do niego nie pasuje oraz włączenie do życia tego, co pasuje. Np. jeżeli jedną z naszych wartości w życiu jest uczciwość, a nowo spotkana osoba proponuje nam wzięcie udziału w inicjatywie łamiącej w naszym odczuciu uczciwe zachowanie, natychmiast możemy odmówić.


3. Wzmacniają poczucie kierunku
Klienci często przychodzą do mnie bo chcą znaleźć nowy lub zweryfikować dotychczasowy kierunek w życiu. Określanie wartości pomaga im odzyskać lub wzmocnić ich poczucie kierunku. Wartości mogą służyć za kompas, według którego można ułożyć swoje całe życie. Jeżeli jedną z naszych kluczowych wartości jest rodzina, wystarczy zadać sobie pytania: na ile realizuję tę wartość w swoim życiu w skali od 1 do 10?, na ile chciałbym ją realizować w tej samej skali? Jeżeli następuje rozbieżność w otrzymanych odpowiedziach, oznacza to, że powinniśmy zmodyfikować kierunek naszych działań.

4. Zwiększają poczucie szczęścia i spełnienia
Wszystkie nasze cele, marzenia i chęci są jedynie środkami dla spełnienia naszych wartości. Stąd też znajomość własnych wartości i przebywanie w spójnym z nimi środowisku, umożliwia nam rozpoznanie co jest ważne w życiu. Jako skutek stanowi katalizator dla szczęścia i spełnienia. Jeżeli jedną z naszych wartości jest poznawanie i obcowanie z ludźmi, to jesteśmy szczęśliwi, kiedy realizujemy tę wartość. Stawiając sobie za cel np. podróżowanie w nowe miejsca, podejmowanie się nowych projektów, uczestniczenie w spotkaniach wszelkiego typu, będziemy dążyli automatycznie do zaspokojenia potrzeby wynikającej z jednej z naszych wartości.

5. Są niezbędne dla znalezienia celu w życiu
Czasem klienci przychodzą do mnie ponieważ chcą znaleźć cel w życiu. Określenie ich wartości jest niezbędnym krokiem w tym procesie, gdyż bez wiedzy o własnych wartościach ciężko byłoby znaleźć taki cel. Częstokroć ludzie wyznaczają obie za cel coś, co może nie być spójne z ich wartościami. Wspinają się na drabinę kariery i kiedy dotrą już bardzo wysoko okazuje się, że drabina została oparta nie o tę ścianę o którą powinna. Np. jedna z moich klientek, skończywszy studia na kierunku Finanse i Bankowość w jednej z warszawskich uczelni, rozpoczęła pracę w jednym z banków. Cieszyła się, że tak szybko zdobyła etatowe zajęcie bez względu na dział w którym się znalazła (analityczny). Po 5 latach pracy i osiągnięciu stanowiska menedżerskiego trafiła do mnie kompletnie wypalona zawodowo. W hierarchii jej wartości kontakt z drugim człowiekiem plasował się w pierwszej trójce. W swojej codziennej pracy miała go jednak bardzo niewiele. Po uświadomieniu sobie tej zależności zdecydowała się kosztem wynagrodzenia i stanowiska na zmianę działu z analitycznego na personalny, podjęła podyplomowe studia psychologiczne i zajęło kolejne 3 lata, żeby doszła do zdobytego wcześniej poziomu kariery. Przykład ten może również posłużyć do wsparcia kolejnego argumentu.

6. Pomagają ustalić lepsze cele
Kiedy ustalamy cel, dobrze jest sprawdzić go pod względem naszych podstawowych wartości. Czy pasuje albo wyraża jedną lub dwie z nich? Jeśli tak, wtedy jest wartościowy. Ustalenie celu bazującego na wartościach zabezpiecza nas przed utratą czasu, energii i zasobów, które bez weryfikacji możemy bezpowrotnie utracić, wspinając się na niewłaściwie opartą drabinę.

7. Zwiększają motywację i mogą stanowić katalizator dla celu
Cele ułożone względem wartości zwykle znaczą więcej ponieważ są motorem dla nas aby uświadomić sobie kim naprawdę jesteśmy. Działanie to może stanowić katalizator lub motywację dla podjęcia działań. Jeżeli zaplanowane przez nas działania wspierają kluczowe dla nas wartości, będziemy nie tylko zmotywowani, ale również wzrośnie nasze zaangażowanie i entuzjazm z podejmowania kolejnych kroków. Czując radość w trakcie działań zmierzających do osiągnięcia celu, wykonamy pracę szybciej, efektywniej i z poczuciem spełnienia.

8. Pozwalają mierzyć znaczenie naszego życia
Bycie w kontakcie z naszymi wartościami skutkuje podniesieniem naszej świadomości najważniejszych dla nas kwestii. Często wydają nam się one oczywiste i na co dzień nie zwracamy na nie uwagi. Jak się okazuje, są niezbędne dla uświadomienia sobie znaczenia, jakie życie ma dla nas samych. Przykładowo większość osób w trakcie wydobywania wartości zapomina o jednej z podstawowych wartości każdego człowieka, jaką jest zdrowie. Osoby zdrowe najzwyczajniej w świecie nie zwracają na nie uwagi, tak samo jak większość z nas nie skupia się na oddychaniu czy jak szybko bije nasze serce – dopóki nie wystąpią problemy z nimi związane. Analogicznie osoba przyzwyczajona do otrzymywanie stałego wynagrodzenia przestaje je doceniać i zauważać już po 7 dniach od otrzymania podwyżki. Jest to coś normalnego. Jaka będzie jednak reakcja, kiedy przelew okaże się niższy niż dotychczas? Warto więc na bieżąco weryfikować nasze wartości i zadawać sobie pytania co jest dla nas ważne w życiu.

9. Życie płynie łatwiej, gdy żyjesz zgodnie ze swoimi wartościami
Poprzez ułożenie swoich codziennych działań, decyzji i zachowania według swoich wartości czujemy, że wszystko przychodzi bez wysiłku, że jesteśmy w stanie „swobodnego przepływu”.. Od strony wartości firmowych, jeżeli pracownicy wyznają wartości organizacji, wszystko działa tak, jak zostało określone przez przedsiębiorcę. Osoby postrzegające wytężoną pracę jako swoją wartość będą doskonale czuły się w organizacji promującej długie godziny pracy. Jednak jeżeli wartością nadrzędną u pracownika będzie czas spędzany z rodziną, każda nadgodzina stanie się trudna do zaakceptowania, ponieważ nastąpi poczucie straty. W pierwszym przypadku zadowolone będą obie strony, a co za tym idzie nie wystąpią sytuacje spięć, niezadowolenia, spadku motywacji, wreszcie rezygnacji z pracy. Zwracając uwagę na wartości pracowników zapobiegamy więc również powstawaniu "wąskich gardeł".


Konflikt z naszymi wartościami powoduje stres i może oznaczać ogromny wysiłek. Kiedy okazuje się, że znaleźliśmy się w okolicznościach, w których istnieje sprzeczność między naszymi wartościami a działaniem lub zachowaniem, którego się od nas oczekuje, może wywołać to silny stres. Energia, którą pochłania oddalanie się od naszych zasad, wyczerpuje nas i życie staje się walką. Dokładnie to samo dotyczy środowiska pracy, i to po obu stronach.

I na koniec pytanie: czy jesteś świadomy swoich kluczowych wartości, którymi najprawdopodobniej kierujesz się podejmując decyzje, wybierając drogę życiową, nawiązując kontakty, planując działania?
Trwa ładowanie komentarzy...